بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ اگر ماه بودم به هرجا که بودم سراغ تورا از خدا مي گرفتم وگر سنگ بودم به هرجا که بودي سر رهگذار تو جا مي گرفتم اگر ماه بودي به صد ناز شايد شبي بر لب بام من مي نشستي وگر سنگ بودي به هرجا که بودم مرا مي شکستي مرا ميشکستي (فريدون مشيري)
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
درب کنسرو بازکن برقی