قرمز سبز آبي خاکستري
اسلام را چنان وصف كنم كه كس پيش از من نكرده است . اسلام گردن نهادن است و گردن نهادن يقين داشتن ، و يقين داشتن راست انگاشتن ، و راست انگاشتن بر خود لازم ساختن ، و بر خود لازم ساختن انجام دادن ، و انجام دادن به كار نيك پرداختن . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت